Veelgestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?
Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?
Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?
Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?
Hoeveel vrije plaatsen zijn er?
Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?
Wat zijn gekoppelde aanmeldingen?
Hoe wordt de afstand berekend?
Welk adres geef ik op?
Wat als ik binnenkort verhuis?
Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?
Wat als ik vind dat mijn kind onterecht geweigerd werd in een school van mijn keuze?
Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school?
Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten?
Nog andere vragen?

Moet ik mijn kind aanmelden ?

Als je je kind niet aanmeldt, kan je voor het schooljaar 2021-2022 pas inschrijven vanaf 25 mei 2021 in een kleuter- of lagere school in groot-Kortrijk.
Op dat moment zullen in een aantal van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle kleuter- en lagere scholen van Kortrijk doen mee.
Je vindt het overzicht van alle scholen op de website www.naarschoolinkortrijk.be 
Deze pagina bekijk je best met Google Chrome, Firefox of de meest recente versie van Internet Explorer.
Je moet minstens 1 school kiezen. Wij bevelen aan je kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot je de kans dat je je kind kunt inschrijven in een school van je keuze.

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor je je kind kan aanmelden. De afstand domicilie/werkplek - vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om aan te melden.
Het rijksregisternummer kan je terugvinden op de Kids-ID van je kind of op een kleefbriefje van de mutualiteit.

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Je vindt het aantal vrije plaatsen op de website www.naarschoolinkortrijk.be in het tabblad ‘vrije plaatsen’.

Klik op de submenu's voor de vrije plaatsen voor het geboortejaar 2019, voor alle geboortejaren en leerjaren of bekijk de vrije plaatsen van het lopende schooljaar.

Dit is een momentopname van het aantal vrije plaatsen op 20 januari 2021.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

We volgen zo veel mogelijk je schoolkeuze.
Is er voldoende plaats vrij in de school van je eerste keuze, dan wordt deze automatisch toegewezen.
Op sommige scholen is de vraag naar vrije plaatsen groter dan het aanbod.
Bij een tekort aan plaatsen gaat de voorrang :

  • eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel,
  • dan naar de kinderen die het dichtst bij de school wonen of wiens ouders het dichtst bij de school werken.

Bij de toewijzing van plaatsen houden we steeds rekening met de vooropgestelde sociale mix.

Wat zijn gekoppelde aanmeldingen ?

Wil je als ouder meerdere kinderen uit je gezin in eenzelfde school aanmelden ?
Dat kan.
Je vult voor alle kinderen die je aanmeldt een aanmeldingsformulier in.
Bij stap 5, koppel je de kinderen aan elkaar.
Hou er wel rekening mee dat de plaatsen alleen maar toegewezen worden als er voor elk van jouw aangemelde kinderen een plaats vrij is in de school.
Is er voor 1 van de kinderen geen plaats in de school, dan krijgt geen enkel kind een plaats toegewezen.

Voor meerlingen maken we een uitzondering. Als er plaats is voor 1 kind van de meerling, dan krijgen alle kinderen van de meerling een plaats toegewezen.

Hoe wordt de afstand berekend?

Voor de afstand tot de school geldt vogelvlucht. De correcte berekening van het adres (coördinaten) door de computer wordt gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie.

Googlemaps geeft voor heel wat adressen slechts een benadering van de exacte coördinaten. Googlemaps is onvoldoende accuraat voor de afstandsberekening.

Welk adres geef ik op?

Bij stap 1: gegevens ouder/voogd vul je het adres in waar je woont.
De toewijzingsbrief wordt naar dit adres verstuurd.
Je kan bij stap 1 ook het werkadres van 1 van de ouders invullen.
Dit is niet verplicht.
Vul dit enkel in als je denkt dat het werkadres gunstiger is dan het domicilieadres voor 1 van je schoolvoorkeuren.

Bij stap 2: gegevens kind vul je het domicilieadres in van je kind.

Het domicilieadres en het werkadres van 1 van de ouders zijn de adressen waarmee de computer de afstand tot de school berekent.
We noemen dit het referentieadres.

Wil je 2 verschillende werkadressen registreren?
Neem contact op met de LOP-deskundige : marianne.bogaert@ond.vlaanderen.be voor meer informatie hierover.

Zowel domicilieadres van het kind als werkplek van de ouders moeten kunnen aangetoond worden met een document.

Wat als ik binnenkort verhuis ?

Als je met een officieel document kan aantonen dat je in de loop van het betrokken schooljaar op een ander adres zal wonen, kan de disfunctiecommissie de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning.
De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de disfunctiecommissie bij unanimiteit.
Neem contact op met de LOP-deskundige Marianne Bogaert voor verdere instructies.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de LOP-deskundige : marianne.bogaert@ond.vlaanderen.be.

 

Wat als ik vind dat mijn kind onterecht geweigerd werd in een school van mijn keuze ?

Je kan terecht bij de LOP-deskundige : marianne.bogaert@ond.vlaanderen.be. De LOP-deskundige zal je klacht voorleggen aan de disfunctiecommissie. Als je nog steeds vindt dat de weigering onterecht was, dan kan je terecht bij de Commissie Leerlingenrechten. De contactgegevens van deze commissie vind je op http://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Door de coronamaatregelen kan je je kind niet op school zelf inschrijven.
In je toewijzingsbrief staat vermeld welke documenten je nodig hebt voor een inschrijving op afstand of een elektronische inschrijving.

Breng volgende documenten mee bij de inschrijving:

  • De toewijzingsbrief voor inschrijving in de school
  • Kids-ID van je kind of een kleefbriefje van de mutualiteit (voor het rijksregisternummer)
  • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)
  • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilieadres waarmee je hebt aangemeld, als dit verschillend is van het huidige domicilieadres
  • Indien van toepassing een bewijs van plaats van tewerkstelling als je koos voor de afstand school-werkadres van 1 van de ouders
  • Indien van toepassing: een bewijs van het ontvangen van een schooltoeslag binnen het groeipakket.

 

Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten?

Neem contact op met de LOP-deskundige : marianne.bogaert@ond.vlaanderen.be

 

Nog andere vragen ?

Neem contact op met de LOP-deskundige : marianne.bogaert@ond.vlaanderen.be